Home Handleidingen Terugkerende betalingen met Gravity Forms

Terugkerende betalingen met Gravity Forms

In deze handleiding wordt het gebruik beschreven van terugkerende betalingen met Gravity Forms via de Pronamic Pay plugin.

Let op: We gaan er vanuit gegaan dat er een werkende configuratie voor de betalingsprovider is aangemaakt in WordPress. Raadpleeg eerst Pronamic Pay – Getting Started indien er nog geen configuratie bij Betalen » Configuraties is aangemaakt.

Heb je nog geen Pronamic Pay licentie? Bestel deze nu eenvoudig.

Vereisten

Om terugkerende betalingen met Gravity Forms te kunnen gebruiken, zijn de volgende zaken van belang:

 • Mollie is de enige ondersteunde betaalprovider
  Terugkerende betalingen zijn alleen mogelijk met de betalingsprovider Mollie;
 • Er moet een ‘E-mailadres’-veld aanwezig zijn in het formulier
  Er dient een ‘E-mailadres’-veld aan het formulier te zijn toegevoegd en op het tabblad ‘Velden’ in de betalingsfeed te zijn ingesteld bij ‘E-mail’ of het formulier wordt alleen ingevuld door ingelogde gebruikers (indien er geen e-mailadres beschikbaar is voor de betaling, zal de foutmelding “A customer is required for this recurring type” getoond worden bij het insturen van het formulier);
 • Productvelden bepalen het totaalbedrag
  Bedragen voor formulier inzendingen worden opgebouwd middels één of meerdere ‘Product’-velden (uit de sectie ‘Prijsvelden’ bij het bewerken van het formulier);
 • Beperkte betaalmethoden voor terugkerende betalingen
  Het ‘Betaalmethode’-veld (uit de sectie ‘Betaalvelden’ bij het bewerken van het formulier) dient aan het formulier te worden toegevoegd, het opstarten van een nieuw abonnement is mogelijk met de volgende betaalmethoden (betaalmethoden kunnen ingeschakeld worden door deze aan te vinken in de instellingen van het veld):
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Belfius Direct Net
  • Credit Card
  • Debit Card
  • Direct Debit (mandate via Bancontact)
  • Direct Debit (mandate via iDEAL)
  • Direct Debit (mandate via Sofort)
  • EPS
  • Giropay
  • iDEAL
  • KBC/CBC Payment Button
  • PayPal
  • SOFORT Banking

Voor het gebruik van sommige betaalmethoden (zoals iDEAL) dient ook de SEPA-incasso betaalmethode geactiveerd te zijn in het dashboard van Mollie.

Gravity Forms betalingsfeed toevoegen

Om formulier inzendingen via een aangemaakte configuratie te kunnen afrekenen, dient een zogenaamde betalingsfeed aangemaakt te worden in de instellingen van het formulier. Volg de volgende stappen om een betalingsfeed aan te maken:

 1. Ga naar betaal feeds

  Ga naar WordPress dashboard » Formulieren » [Kies formulier] » Instellingen » Betalen.

 2. Nieuwe toevoegen

  Klik op de knop ‘Nieuwe toevoegen’ om een nieuwe betalingsfeed toe te voegen;Screenshot of Gravity Forms Payment Feeds

 3. Selecteer configuratie

  Selecteer bij het veld ‘Configuratie’ de gewenste configuratie.

 4. Order ID en Transactiebeschrijving opgeven

  Stel bij Order iD de inzending ID met eventueel een prefix in, bijvoorbeeld 2 of 3 letters;
  Geef daarnaast een transactiebeschrijving op, bijvoorbeeld ‘Inzending {entry_id}‘;Screenshot of Gravity Forms Payment Feed General tab

 5. Status pagina’s instellen

  Selecteer op het tabblad Statuspagina’s de gewenste statuspagina’s, dat zijn de pagina’s waarnaar de bezoeker zal terugkeren na een voltooide of mislukte betaling. Via WordPress dashboard » Betalen » Instellingen kunnen deze pagina’s ook eenvoudig gegenereerd worden, in dat geval hoeven ze niet nog een keer in de betalingsfeed ingesteld te worden.Screenshot of Gravity Forms Payment Feed Status Pages tab

 6. Abonnement instellen

  Raadpleeg eventueel de handleiding Pronamic Pay koppelen aan Gravity Forms voor geavanceerde opties van de betalingsfeed. Het instellen van terugkerende betalingen verloopt via het tabblad ‘Abonnement’ in de betalingsfeed instellingen.Screenshot of Gravity Forms Payment Feed Subscription tab

 7. Terugkerend bedrag instellen

  Kies bij ‘Terugkerende bedrag’ het bedrag dat periodiek geïnd moet worden, er is keuze uit diverse mogelijkheden om een waarde in te stellen:

  Formulier totaal: indien het bedrag voor de periodieke betalingen gelijk is aan het totaalbedrag van de formulier inzending;
  Formulierveld: indien het bedrag voor de eerste betaling niet gelijk is aan de periodieke betalingen, kan middels deze optie een specifiek productveld gekozen worden waarvan de waarde voor de periodieke betalingen gebruikt zal worden;

 8. Interval instellen

  Kies bij ‘Interval‘ de tijd na een betaling voordat een vervolgbetaling moet worden uitgevoerd, er is keuze uit diverse mogelijkheden om een waarde in te stellen:

  Vast: indien de tijd tussen betalingen voor alle formulier inzendingen gelijk is (bijvoorbeeld als er alleen een maandabonnement via het formulier wordt aangeboden);
  Formulierveld: indien de tijd tussen betalingen op basis van op het formulier gemaakte keuzes ingesteld dient te worden kan de waarde (in aantal dagen) van een formulierveld als interval gebruikt worden.

 9. Frequentie instellen

  Kies bij ‘Frequentie’ het aantal betalingen dat in totaal (inclusief eerste betaling) dient te worden opgestart voor de formulier inzending, er zijn diverse mogelijkheden om een waarde in te stellen:

  Ongelimiteerd: vervolgbetalingen worden opgestart totdat het abonnement handmatig geannuleerd wordt;
  Vast: indien het aantal betalingen dat uitgevoerd dient te worden voor alle formulier inzendingen gelijk is;
  Formulierveld: indien het aantal uit te voeren betalingen op basis van op het formulier gemaakte keuzes ingesteld dient te worden kan de waarde van een formulierveld als frequentie gebruikt worden.

 10. Instellingen opslaan

  Zodra je tevreden bent met je instellingen kun je deze opslaan.

Let op: indien de Mollie-configuratie op ‘Test’ modus is ingesteld, zullen vervolgbetalingen voor de “Incasso (machtiging via …)” betaalmethoden nooit de status ‘Voltooid’ krijgen en altijd op ‘In afwachting’ blijven. Om te testen raden we daarom aan om de creditcard betaalmethode te gebruiken.

Gesynchroniseerde betalingsdatum

Wanneer er gekozen wordt voor een vaste interval is er de mogelijkheid om een gesynchroniseerde betalingsdatum op te geven. Bij een gesynchroniseerde betalingsdatum wordt, afgezien van de eerste betaling, de vervolgbetaling altijd op een vast tijdstip uitgevoerd (bijvoorbeeld op elke maandag van de week of op elke 10de van de maand). Wanneer er niet wordt gekozen voor een interval vanaf de eerste betalingsdatum wordt tevens de optie Herbereken bedrag naar evenredigheid voor eerste betaling beschikbaar. Hiermee wordt het eerste bedrag ‘herberekend’, zodat je in de eerste periode verhoudingsgewijs niet meer betaald dan de volgende periode.

Abonnementen en betalingen inzien

Behalve dat de abonnementsstatus van formulier inzendingen in Gravity Forms worden bijgewerkt, zijn alle abonnementen die via onze plugin worden aangemaakt ook te raadplegen via WordPress dashboard » Betalen » Abonnementen. Alle betalingen – inclusief vervolgbetalingen – zijn te raadplegen via WordPress dashboard » Betalen » Betalingen en hebben in dat overzicht een extra icoon indien ze gerelateerd zijn aan een abonnement:

 • bij eerste betalingen die door gebruikers zijn opgestart;
 • bij vervolgbetalingen die automatisch zijn aangemaakt.

Bij het bekijken van een abonnement worden ook alle betalingen getoond die voor dat specifieke abonnement zijn aangemaakt. Bij eventuele problemen met een betaling kan de betaling bekeken worden en wordt in het kader ‘Log’ mogelijk een verklaring gegeven voor de status van de betaling.

Gravity Forms meldingen instellen

In de instellingen van het formulier kunnen meldingen (notificaties) ingesteld worden. De Pronamic Pay plugin voegt een aantal zogenaamde events toe waaruit gekozen kan worden bij het instellen van een melding. De melding wordt dan verstuurd als het betreffende event plaatsvindt. De volgende meldingen zijn specifiek voor terugkerende betalingen:

 • Abonnement aangemaakt — wordt verstuurd bij het aanmaken van een abonnement;
 • Abonnement geannuleerd — wordt verstuurd zodra een abonnement geannuleerd wordt;
 • Abonnement verlopen — wordt verstuurd zodra een abonnement is voltooid (het aantal betalingen dat was ingesteld als frequentie is uitgevoerd en de laatste periode is verstreken);
 • Abonnement vernieuwingsmelding — wordt 1 week vóór het uitvoeren van een betaling verstuurd;
 • Abonnement betaling aangemaakt — wordt verstuurd zodra een vervolgbetaling succesvol is voltooid;
 • Abonnement betaling mislukt — wordt verstuurd indien een vervolgbetaling is mislukt.

In de abonnementsmeldingen kunnen de volgende Samenvoegen tags (Merge Tags) gebruikt worden:

 • {pronamic_subscription_cancel_url} — URL waarmee de inzender het abonnement kan beëindigen, er zullen dan geen vervolgbetalingen meer uitgevoerd worden voor het abonnement;
 • {pronamic_subscription_renew_url} — URL waarmee de inzender een geannuleerd abonnement opnieuw kan activeren;
 • {pronamic_subscription_renewal_date} — datum van de eerstvolgende ingeplande betaling (de daadwerkelijke afschrijving van de rekening vindt een aantal dagen later plaats door de betalingsprovider).

Proefperiode instellen

Om een proefperiode in te stellen moet je formulier hiervoor zijn ingericht met een productveld voor je abonnement, een (korting) productveld voor de proefperiode en optioneel een totaalprijs-veld.

 • Zorg in het formulier dat je een product-optie of een productveld waarmee je het bedrag van de proefperiode kunt instellen.
  • Voor een ‘gratis’ proefperiode zorg je dat het (korting)productveld, gelijk is aan het abonnementbedrag (of met 1 cent verschil)
  • Voor een proefperiode met korting, zorg je dat deze korting in het (korting)productveld is ingevuld.
  • Voor een actieperiode van bijvoorbeeld 1+1 gratis hoeft geen kortingsveld toegevoegd te worden. Hierbij volstaat dat het standaard abonnement wordt betaald. Bij het abonnement formulierinstellingen zorg je dat de proefperiode gelijk is aan de interval van het reguliere abonnement.
 • Activeer bij het tabblad ‘Abonnement’ de formulierinstellingen de optie ‘proefperiode’
 • Kies bij ‘Lengte’ hoelang de proefperiode moet duren, bijvoorbeeld 1 week.