Home Handleidingen Hoe je Pronamic Pay koppelt aan Contact Form 7

Hoe je Pronamic Pay koppelt aan Contact Form 7

In deze handleiding beschrijven we het koppelen van de Pronamic Pay plugin met Contact Form 7. We gaan er daarbij vanuit dat er al een werkende configuratie voor de betalingsprovider is aangemaakt in WordPress. Raadpleeg eerst Pronamic Pay – Getting Started als er nog geen configuratie is aangemaakt.

Heb je al een Basic licentie? Door in te loggen op je accountoverzicht op pronamic.shop kun je de Contact Form 7 Add-on downloaden.

Inrichten Contact Form 7 betaalformulier

Benodigde tijd: 20 minuten

Volg onderstaande stappen om een betaalformulier in Contact Form 7 te maken.

 1. Creëer een nieuw Contact Form 7 formulier

  Ga in jouw WordPress dashboard naar ‘Contact’ en maak een nieuw formulier aan.

 2. Voeg formuliervelden toe

  Voeg de formuliervelden toe die voor jouw formulier van belang zijn, denk bijvoorbeeld aan NAW- en contactgegevens.

 3. Creëer een prijsveld

  Voeg een veld toe waarmee het bedrag van de betaling wordt opgemaakt. Dit kan een veld van het type tekst, getal, dropdown, selectievakjes of keuzerondjes zijn. Vul de waarden van het veld met de prijs of prijsopties die in rekening gebracht moeten worden. Voeg het veld toe aan je formulier.

 4. Geef het nieuwe prijsveld de pronamic_pay_amount optie

  Voeg binnen het in de vorige stap aangemaakte veld de optie pronamic_pay_amount toe. Zie ook voorbeeld 1 onder deze stappenlijst.

 5. Voeg de tag pronamic_pay_method toe

  Voeg aan het einde van het formulier, boven het submit-veld, de pronamic_pay_method tag toe. Gebruik hiervoor de ‘betaalmethode’ tag knop boven het formulier. Daarbij kan ook geselecteerd worden welke betaalmethoden op het formulier gebruikt mogen worden. Indien er geen betaalmethoden zijn geselecteerd, zullen alle beschikbare betaalmethoden beschikbaar zijn. Zie ook voorbeeld 2 onder deze stappenlijst.

 6. Voeg optioneel de tag pronamic_pay_issuer toe

  Voeg boven het submit-veld de pronamic_pay_issuer tag toe als je gebruik maakt van de iDEAL betaalmethode. Gebruik hiervoor de ‘bankenlijst’ tag button boven het formulier. Deze tag toont — indien ondersteund door de betalingsprovider — een keuzelijst met banken voor de betaling via iDEAL. Zie ook voorbeeld 3 onder deze stappenlijst.

 7. Sla het formulier op

  Sla het formulier op, kopieer de shortcode die bovenaan de pagina wordt gegenereerd en voeg deze toe aan de pagina waarop je het formulier wilt tonen.

Gebruik van standaard betalingsgateway

De gebruiker wordt na het invullen en verzenden van het formulier automatisch doorgestuurd naar de betaalomgeving van de bank. Hierbij wordt automatisch de standaard betalingsgateway gehanteerd, zoals ingesteld bij WordPress admin » Betalen » Instellingen.

Voorbeeld tags

Voorbeeldtag 1: prijsveld met opties

Het bedrag van een optie kan worden aangegeven door een verticaal streepje te gebruiken in de naam|waarde notatie.

<label>Bedrag</label>
[radio radio-582 pronamic_pay_amount use_label_element free_text default:1 "Betaal € 10,-|10" "Betaal € 20,-|20" "Betaal € 50,-|50" "Anders"]

Voorbeeldtag 2: betaalmethoden keuzelijst

<label> Kies een betaalmethode
  [pronamic_pay_method method] </label>

Voorbeeldtag 3: keuzelijst met iDEAL banken

Dankzij de Contact Form 7 – Conditional Fields plugin is het mogelijk om velden alleen te tonen als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan op het formulier. Dat is bijvoorbeeld handig om een bankenlijst voor iDEAL alleen te tonen als de betaalmethode iDEAL in het betaalmethode-veld is geselecteerd. Door de [group groep-naam] … [/group] tag om een veld te plaatsen, kan via het tabblad ‘Conditionele velden’ in de formulier editor een voorwaarde ingesteld worden voor het tonen van het veld.

[group pronamic_pay_issuer]
<label> Kies bank voor iDEAL
  [pronamic_pay_issuer issuer] </label>
[/group]

Binnen het tabblad ‘Conditionele velden’ selecteer je het pronamic_pay_issuer veld, als methode moet dit veld gelijk staan aan de waarde ideal.

Aanvullende tag opties

Er zijn enkele aanvullende opties voor tags om meer informatie door te sturen in een betaalverzoek. Door deze opties in te voegen wordt de betreffende data meegestuurd en opgeslagen. Aan de hand van deze data zijn alle betalingen later beter administratief te verwerken en beter te herleiden aan een betreffende gebruiker.

 • pronamic_pay_amount
 • pronamic_pay_description
 • pronamic_pay_email
 • pronamic_pay_issuer
 • pronamic_pay_method

NAW-gegevens

 • pronamic_pay_first_name
 • pronamic_pay_last_name
 • pronamic_pay_address_line_1
 • pronamic_pay_address_line_2
 • pronamic_pay_address_city
 • pronamic_pay_address_region
 • pronamic_pay_address_postal_code
 • pronamic_pay_address_country_code
 • pronamic_pay_address_company_name
 • pronamic_pay_address_coc_number

Factuurgegevens

 • pronamic_pay_billing_address_line_1
 • pronamic_pay_billing_address_line_2
 • pronamic_pay_billing_address_city
 • pronamic_pay_billing_address_region
 • pronamic_pay_billing_address_postal_code
 • pronamic_pay_billing_address_country_code
 • pronamic_pay_billing_address_company_name
 • pronamic_pay_billing_address_coc_number

Verzendgegevens

 • pronamic_pay_shipping_address_line_1
 • pronamic_pay_shipping_address_line_2
 • pronamic_pay_shipping_address_city
 • pronamic_pay_shipping_address_region
 • pronamic_pay_shipping_address_postal_code
 • pronamic_pay_shipping_address_country_code
 • pronamic_pay_shipping_address_company_name
 • pronamic_pay_shipping_address_coc_number

Notitie: het pronamic_pay_address_* veld wordt voor zowel het factuur- als verzendadres gebruikt, tenzij dat verder gespecificeerd is met pronamic_pay_billing_address_* en pronamic_pay_shipping_address_*.

Uitstellen van e-mailnotificaties

Het uitstellen van de e-mail notificaties na het succesvol verwerken van een betaling is niet mogelijk.